Hvordan Skiglider.no AS jobber med et ønske om fluorfrie smøreprodukter;
Som sikkert mange av dere som liker å gå på ski har merket seg så pågår det en diskusjon om bruk av fluor i smøreprodukter og hvordan dette påvirker miljøet rundt oss.
Skiglider følger denne diskusjonen nøye og har begynt å se etter andre produkter som kan erstatte egenskapene til fluor. Vi har foreløpig ikke funnet noen erstatningsprodukter som er i nærheten av de egenskapene vi kan tilby i dagens gliderprodukter. Vi fortsetter vårt søk etter en fullverdig erstatning.
Skiglider.no har gjort undersøkelser mot leverandørenes produktdatablader og hos produsenter av fluorprodukter. Den typen fluor vi benytter er i utbredt bruk i annen industri og er ikke betraktet som så farlig at den vil bli rammet av et internasjonalt salgs og importforbud.
Foreløpig har vi justert vår salgsstrategi og tilbyr ikke produkter til barne- og ungdomsidretten. Men vi opprettholder salg til mosjonister, turgåere og elite. Når vi har funnet gode erstatningsstoffer vil vi legge om produksjonen for kommende produkter i vår gliderserie.