-10 C og kaldere

Nysnø - direkte friksjon mellom snø og såle, veldig tynn vannfilm, trå forhold.
Spisse snøkrystaller skaper friksjon mellom ski og underlag.
Kunstsnø  (typisk for Marcialonga og siste 20 km på Vasaloppet) har ekstremt spisse og aggressive snøkrystaller.

Under slike forhold er man avhengig av å ha en hard glider som ikke lar snøkrystallene trenge for mye inn i voksen. Hardheten på glideren er det viktigste under disse forholdene.
Et tilleggsaspekt tilkommer under turrenn da mange turrenn er preget av skitne spor og spesielt i områdene ved matstasjonene.
Om glideren har lavt innhold av fluor vil gliden reduseres merkbart om snøen er skitten. Glider med høyt innhold av fluor er ekstremt vannavstøtende og vil i mindre grad la skitten feste seg på skia.
Glideren 14B er svært godt egnet for disse beskrevne forholdene.

-5 C til -10C

Blandingsføre av direkte friksjon mellom underlag og ski  og en tynn vannfilm. Det blir tykkere vannfilm jo varmere det blir.

Nysnø/kunstsnø:
Snøkrystallene er aggressive og trenger inn i glideren og på den måten reduserer gliden. Det er derfor viktig med en hard glider.
Ved -5 C så er vannfilmen tykkere enn ved -10 C. Ved -5 C er kravet til gliderens hardhet ikke så stor men et høyt innhold av fluor er viktig fordi fluor er ekstremt vannavstøtende og vil skape en bedre gli på vannfilmen.
Er snøen også skitten så er høyt fluorinnhold viktig for å hindre at smuss fester seg på skien.
Glideren 14B er svært godt egnet for disse beskrevne forholdene.

Omdannet snø:
Mindre aggressive snøkrystaller. Vi må ikke ha så hard glider under disse forholdene om snøen er ren.
Glider 109C vil under disse forholdene være godt egnet til treningsbruk.

Til konkurranse på omdannet snø så vil Glider 14B fortsatt være det beste valget siden omdannet snø ofte er skitten (spesielt under renn) og et høyt innhold av fluor i glideren vil gjøre at smuss ikke så lett vil feste seg på skien.

-5C til 0C

Nysnø - skien glir på en vannhinne skapt av friksjon mellom ski og underlag. Vannfilmen er optimal ved -5C men jo nærmere 0 C man kommer jo tykkere blir filmen. Det skapes et sug under skia når filmen blir for tykk.
Forurensning vil redusere gliden sterkt.

Transformert snø - binder/drenerer vann og sug i sporet er et mindre problem.

Her vil man måtte skille litt mellom snøtypene når man skal glide:

Nysnø:
Vi kan bruke en mykere glider siden vi ikke trenger å hensynta friksjonen mellom snøkrystaller og ski. Vi matcher hardheten på snø og glider. Mykere glider er smidigere.
Glider 109C vil være et veldig godt valg på uforurenset snø.

Tilleggsaspekt:
Er snøen skitten (som den ofte blir i turrenn) eller om det er kunstnø  så er Glider 14B det riktige valget.

Transformert snø:
Siden transformert snø (blanke spor, is) drenerer vann godt så er innhold av fluor i glideren ikke så viktig fra -5C til 0C med tanke på å skape en vannavstøtende hinne på skien. Imidlertid er transformert snø ofte skitten og høyt innhold av fluor vil være viktig for å hindre at det setter seg smuss på skiene. Smuss på skiene reduserer gliden sterkt.
På transformert snø vil Glider 14B som til slutt er rillet med en rett rille 0,75 mm - 1 mm være et svært godt valg. Rillingen brukes for å oppnå en meie-effekt i grovkornete spor.

0C og varmere

Gliden reduseres av en stadig tykkere vannfilm jo varmere det blir. Snøen smelter i overflaten. Det skapes et sug under skia.
Våt nysnø gir stort sug.
Transformert snø drenerer vann bedre og gir mindre sug.

Eventuell forurensning reduserer gliden sterkt.

Våt nysnø
Snøen er ren og myk. En smidig glider vil møte forholdene godt.
Glider 120D vil være det beste valget.

Transformert snø
Ved snøsmelting vil det ofte være mye forurensning som kommer frem. En myk glider vil ikke være et godt valg under disse forholdene fordi den suger til seg smuss og gliden reduseres.
Det beste vil være å gå for en hardere glider med høyt innhold av fluor siden denne ikke lar smuss feste seg så lett.
Glider 14B vil være det beste valget. Rille 1 mm - 2 mm rett.

temperaturogglider

Rilling (den siste finishen)
Hovedregel: La det være !
Det er ikke sikkert at gliden blir bedre om man riller.
Rilling gjøres for å endre sålens egenskaper og om man riller så betyr det at man har bestemt seg for at slipen under skiene ikke passer for dagens forhold. (!) Mange har brent seg på å rille for sikkerhets skyld. F.eks så kan en rilling gjøre skiene til en brems om man skulle møte fokksnø underveis.
Rillingen kan kun brukes til å gjøre sålen grovere.  
En god regel på turrenn-nivå er å kun bruke rilling til å skape en meie-effekt eller øke drenering under grovkornete forhold eller grovkornete/våte forhold. Minst sjanse til å gjøre noe feil er å da bruke en rett rill 0,75 - 1 - 2 mm som beskrevet.

Kategorisering av snø
Hva menes med nysnø og omdannet snø?
Nysnø endres fra det øyeblikket hvor snøfnugget har falt. Avhengig av temperatur og fuktighet vil prosessen med omdannelsen fra et spisst aggressivt snøkrystall til en rund avslepen form ta fra 1 dag til 1 uke.
Om det regner eller om det er sterk sol så vil omdanningen ta noen timer. Er det svært kaldt så vil det ta mange dager og kan ta en uke.
Det vil derfor være en glidende overgang i omdannelsen og man må bruke litt skjønn for å bestemme snøtypen.